Recruitment oplossingen

Talent vinden & matchen

Een praktische aanpak toepasbaar op elke situatie

Het recruitmentproces is in de basis voor elke organisatie gelijk. De manier waarop een recruiter het proces inricht, uitvoert en bijstuurt maakt het verschil. Goede werving vraagt om een structurele interne afstemming op verschillende niveaus binnen de organisatie. Zo kun je snel anticiperen op veranderingen in de markt en blijft je kandidaat ervaring perfect.

Duidelijk, overzichtelijk en actiegericht

Voor elk probleem is een oplossing, mits er aan de voorkant voldoende tijd wordt besteed aan waarom, hoe en wanneer je actie wilt nemen. Deze tijdsinvestering aan de voorkant zal op lange termijn tijd besparen en je kwaliteit verhogen. Meester Consultancy heeft alles in huis om je hierbij te helpen.

Zie hieronder de vijf stappen die ik hanteer. Toepasbaar op een enkele vacature tot aan complete verbeterprojecten. Het resultaat: een duidelijk, overzichtelijk actieplan met een ambitieus maar realistisch tijdspad.

Het proces

Onderzoek & Analyse

Samen diepen we de situatie uit en bepalen we waarom het probleem is ontstaan en wat er al eerder geprobeerd is om het probleem op te lossen. Wat maakt jouw organisatie onderscheidend ten opzichte van de concurrenten? Daarnaast kijken we naar marktontwikkelingen en wat dat voor mogelijkheden met zich meebrengt. Het resultaat is een gedetailleerde probleemstelling of alles wat je nodig hebt om een zoekprofiel te kunnen maken. Een goed begin is het halve werk.

Plan van aanpak

Met behulp van de 1e stap bepalen we wat er nodig is en komen we tot een realistische tijdsplanning. Afhankelijk van de grootte van de casus kunnen er meerdere deelonderwerpen ontstaan om zo de juiste focus en prioriteiten aan te kunnen brengen. Alle aspecten van werving passeren de revue. Van de manier van headhunten, de toon van de doelgroepgerichte advertentie tot de manier van interviewen en de arbeidsvoorwaardelijke onderhandeling. Natuurlijk met een scherp oog voor de kosten.

Uitvoering

Het leuke deel. We gaan de markt op en zorgen ervoor dat onze aanpak werkt! Afhankelijk van wat er nodig is zetten we de juiste middelen en kanalen in. We kennen allemaal onze rol in de procedure en het mooie van de planning is dat je weet wanneer je zelf tijd moet maken. Samen zorgen we dat dit gaat slagen!

Monitoren

Gedurende het hele proces monitor ik de voortgang en zal dit met regelmaat rapporteren. Wanneer we lijken te gaan afwijken van de planning gaan we in gesprek om te zien waarom iets niet lijkt te werken. Voorkomen is beter dan genezen.

Evalueren

Natuurlijk gaat het lukken. Om het onderzoek & analyse deel van mijn aanpak elke keer weer efficiënter in te kunnen richten sluiten we af met een reflectiemoment. Zo blijven we groeien.

Onderzoek & Analyse

Samen diepen we de situatie uit en bepalen we waarom het probleem is ontstaan en wat er al eerder geprobeerd is om het probleem op te lossen. Daarnaast kijken we naar marktontwikkelingen en wat dat voor mogelijkheden met zich meebrengt. Het resultaat is een gedetailleerde probleemstelling of alles wat je nodig hebt om een zoekprofiel te kunnen maken. Een goed begin is het halve werk.

Plan van aanpak

Met behulp van de 1e stap bepalen we wat er nodig is en komen we tot een realistische tijdsplanning. Afhankelijk van de grootte van de casus kunnen er meerdere deelonderwerpen ontstaan om zo de juiste focus en prioriteiten aan te kunnen brengen. Alle aspecten van werving passeren de revue. Van de manier van headhunten, de toon van de doelgroepgerichte advertentie tot de manier van interviewen en de arbeidsvoorwaardelijke onderhandeling. Natuurlijk met een scherp oog voor de kosten.

Uitvoering

Het leuke deel. We gaan de markt op en zorgen ervoor dat onze aanpak werkt! Afhankelijk van wat er nodig is zetten we de juiste middelen en kanalen in. We kennen allemaal onze rol in de procedure en het mooie van de planning is dat je weet wanneer je zelf tijd moet maken. Samen zorgen we dat dit gaat slagen!

Monitoren

Gedurende het hele proces monitor ik de voortgang en zal dit met regelmaat rapporteren. Wanneer we lijken te gaan afwijken van de planning gaan we in gesprek om te zien waarom iets niet lijkt te werken. Voorkomen is beter dan genezen.

Evalueren

Natuurlijk gaat het lukken. Om het onderzoek & analyse deel van mijn aanpak elke keer weer efficiënter in te kunnen richten sluiten we af met een reflectiemoment. Zo blijven we groeien.

Contact opnemen

nl_NL